Adres
Belgian Oil Services (Nederlands), Antwerpen

Belgian Oil Services (Nederlands)
Blauwe weg 7 (Haven 261)
Antwerpen
Antwerpen

www.bos-antwerp.com

Trefwoorden: Recycling, Energiewinning, Reinigingsdiensten, Industriële reiniging, Natte reiniging, Rolcontainers, Afzetcontainers, Gevaarlijk afval, Semi-ondergrondse containers

Rubrieken: Containers - Containervervoer en -verhuur, Containers - stort en afval

Overige rubrieken:
Belgian Oil Services (Nederlands), Antwerpen

Belgian Oil Services, Antwerpen

Een propere oplossing

Wij zijn ons zeer bewust van de noodzaak het menselijke milieu in het algemeen, en het zeemilieu in het bijzonder, te bewaren. Het is algemeen bekend dat de opzettelijke onachtzaamheid of de toevallige lozing van olie en andere schadelijke substanties vanaf schepen een ernstige bron van vervuiling vormen.

Belgian Oil Services NV (B.O.S.) is de leidende aanbieder op het gebied van bescherming van het zeemilieu in alle Belgische zeehavens.

B.O.S. is een erkende verzamelaar van alle vat-gerelateerde afval (zowel vloeibare als vaste) en biedt een grote verscheidenheid van bijkomende diensten aan maritieme bedrijven.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.